top of page

Bilyay
Vakfı

Kökeni, 1950 yılında İstanbul'da Dr. Bedri Ruhselman tarafından kurulmuş olan METAPSİŞİK TETKİKLER ve İLMİ ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ'ne dayanan İNSANLIĞI BİRLEŞTİREN BİLGİYİ YAYMA VAKFI (BİLYAY), İstanbul'da Mayıs 1994'te kurulmuş uluslararası bir organizasyondur.

İNSANLIĞI BİRLEŞTİREN BİLGİYİ YAYMA VAKFI, insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmanın, sevgi ve hoşgörü ortamında birlik ve beraberliğin güçlenmesi için, ruhsal araştırmalar yapmak ve üstün ruh değerlerinin ortaya çıkmasına hizmet etmek amacıyla kurulmuştur.

Bu temel amacın gereği olarak >
 

Organizasyon

Ulusal ve uluslararası konferans ve toplantılar düzenler.

2

İletişim

Ulusal ve uluslararası düzeyde kişi ve kurumlarla iletişime geçip, işbirliği yapar.

3

Yayın

Yukarıda belirtilen temel amaca yönelik olmak üzere; Türkçe ve yabancı dilde dergi, telif/tercüme kitaplar yayınlar, radyo ve TV programları yapar/yaptırır.

4

Eğitim

Vakıf, temel amacı doğrultusunda, her türlü bilgi kaynaklarından yararlanarak, ruh varlığıyla ilgili konuları küresel bir yaklaşım anlayışıyla açıklar, konuyla ilgili deneysel, alan ve anket çalışmalarıyla literatür etütleri yapar ve bunları sözlü ve yazılı eğitim etkinliklerinde değerlendirir.

5

Etkileşim

BİLYAY Vakfı, temel amacında ifadesini bulan ana konusuyla ilgili bilgi birikiminin insanlara ulaştırılması için; kendi olanaklarının yanı sıra, yurt içi/yurt dışı yayın organları ve öteki kitle iletişim araçlarından da yararlanır.

6

Konferans

Konferanslarımız: Her Salı akşamı Vakıf merkezinde 19:30-20:30 arası vakıf üyeleri tarafından insan varlığını ve gelişimini çeşitli yönleriyle ele alan konularda konferanslar verilir. Ayrıca İstanbul içinde ve İstanbul dışında Adana ve İzmir Ruhsal Araştırmalar Dernekleri merkezleri ve belirtilen şehirlerde bu derneklerin organize ettikleri konferans salonlarında halka açık konuşmalar yapılmaktadır.

7

Dergi

1960 yılından beri kesintisiz olarak yayın yaşamını sürdürmekte olan Ruh ve Madde Dergisi online dergi haline getirilmiştir. Ara ara yayınlanmaktadır. Eski sayılara www.bilyay.org.tr adresinde Ruh ve Madde Dergisi kısmından ulaşılabilir.

8

Kitap

Kitaplarımız: "Ruh ve Madde Yayınları", "Bilyay Yayıncılık", MTIAD1950 Yayınevi adı altında kitaplarımız; insan varlığıyla ilgili olmak üzere, kolaylıkla bulamayacağınız pek çok bilgiyi, sorumluluğuyla birlikte okuyucuya iletme amacıyla yayınlanmaktadır. Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul içinde ve dışındaki öteki kentlerde belli başlı bütün kitapçılarda satılmaktadır. Online olarak internetten kitap satışı yapan satıcılardan  temin edilebilir.

bottom of page