top of page
Alparslan SALT

Alparslan SALT

20 Nisan 1958’de İstanbul’da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Prehistorya ve Arkeoloji Bölümü’nde üç yıl (1976-1979) öğrenim gördükten sonra girdiği İ.Ü. Fransızca Anabilim Dalı Bölümü’nden dilbilim (linguistics) etütleriyle mezun oldu. 1975 yılından 1977 yılına kadar Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği’nde konferanslar verdi, çalışmalarda bulundu. İlk konferansını 18 yaşında iken bu dernekte "Mu kıtası" üzerine verdi.Türkiye'deki, yedi yıl süren ilk spiritüel eğitimi aldı.

1977’de, 12 arkadaşıyla birlikte metapsişik, okült ve ezoterik konularda 99 kitap yayımlayacağı Bilim Araştırma Merkezi Yayınevi'nin kurucuları arasında yer aldı. 1977’den itibaren Bilim Araştırma Grubu adlı neo-spiritüalist grup bünyesinde çalışmalarını sürdürdü. İlk kitabını Mu kıtası üzerine 19 yaşında iken yazdı.

Bilim Araştırma Grubu bünyesinde yer alan çalışmalarından sonraki yıllarda çalışmalarını özellikle Bedri Ruhselman'ın kitapları üzerinde sürdürdü. Hititçe, Eski Yunanca, Latince ve Japonca dillerinde öğrenim gördü. Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve İngilizce bilmektedir. Profesyonel turist rehberliği mesleğinde üç yabancı dilde 25 yıldan fazla çalışmıştır ve halen çalışmaya devam etmektedir.

Yayımlanmış 13 kitabından bazıları şunlardır:
* MU-Tarih öncesi Evrensel Uygarlık-1978
* Dogonlar’da Sirius Gizemi-1984
* Geleceğin Felaketleri-1997
* Dharma Ansiklopedi-2001
* Semboller Ansiklopedisi-2006
* Meta Ansiklopedi-2010
* 300 Soruda Deneysel Ruhçuluk-2011
* Türkiye'de 1958 Öncesi Alınan Ruhsal Tebliğler-2012
* Deneysel Spiritüalizme Göre 300 Soruda Ölüm ve Ötesi-2013
* "İlahi Nizam ve Kainat" Terimleri Sözlüğü-2014

Çeviri Kitabı:
* Trans, Georges Lapassade, Ruh ve Madde Yayınları

Telefon:

+90 212 243 18 14

E-posta:

bottom of page