top of page
Bilun Altunlu ARMAĞAN

Bilun Altunlu ARMAĞAN

Psk. Bilun ARMAĞAN Nar Yaşam Merkezi kurucularındandır. Notre Dame de Sion Lisesini bitirdikten sonra University of Evansville, A.B.D'de psikoloji eğitimini tamamlanmış ve meslek hayatına A.B.D'de bir kadın sığınma evinde co-terapist olarak başlamıştır. Çeşitli terapi ekollerinden farklı eğitimler almış ve sonrasında İstanbul Psikodrama Ensititüsünden psikodramatist olarak mezun olmuştur. Ayrıca Regresyon Terapisti, E.M.D.R Travma terapisi uygulamacısıdır. Son yıllarda ACEP (Association of Comprehensive Energy Psychology) eğitimlerini tamamlayarak Enerji Psikolojisi alanında çalışmalar yapmaktadır. Farkındalık ve yaratıcılık konularında atölye çalışmaları, psikodrama yaşantı grup çalışmaları düzenleyen Bilun Armağan bu konu ile ilgili yazılarını www.farkindalıkveyaraticilik.com adresinde takipçileriyle paylaşmaktadır.

"Psikodramada Çağdaş Yaklaşımlar", "Empati Kuramdan Uygulamaya" adlı kitapların yazarlarındandır. "Bireysel Psikodramadan Büyük Gruplarla Sosyo-Psikodramaya" adlı kitabın çevirisini yapmıştır. Yazıları "Ruh ve Madde" adlı dergide yayınlanmaktadır.

Telefon:

+90 212 243 18 14

E-posta:
bottom of page