top of page
Fadime Çelik

Fadime Çelik

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu bir Biyolog olup, özel eğitim kurumlarında eğitmen olarak çalışmıştır. Spritüel çalışmalarına, 1997 yılında İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği’nde (İRAD) başlamış olup, Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Cemiyeti ile Bilyay Vakfı bünyesindeki çalışmalarını sürdürmektedir. Makaleleri, Ruh ve Madde Dergi ’sinde yayınlanmıştır.

Regresyon uzmanı olup, Reiki eğitmenidir. EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği), NLP, ODM (Optimum Denge Modeli), Şamanik Yolculuk eğitimleri almış, üç yıl yoga disiplini ile çalışmıştır. Regresyon uzmanları olan Hans Tendam, Marion Boon ve Trisha Caetano’nun insan psişesinin derinliklerindeki psişik yaraların ve travmaların keşfedilip dönüştürülmesine yönelik olarak hazırladıkları çeşitli atölye çalışmalarının yanı sıra, Mark Wentworth’un “Dinamik Tiyatro”, “Soy Ağacı Regresyonu”, “Obsesyon ve Ruh Kaybı”, “Zenginlik ve Bolluk Yaratma” isimli atölye çalışmalarına katılmıştır.

İlk regresyon eğitimini Dr. Janet Cunnıngham ve Jeffrey J. Ryan’dan almıştır. İkinci regresyon eğitimini ise Juanita Puddifoot’un asistanlığında DMP’in (Deep Memory Process: Derin Anı Süreci) kurucusu Roger Woolger’dan almıştır.

EARTh (The European Association for Regression Therapy), DMP (Deep Memory Process) ve IBRT (The International Board for Regression Therapy) üyesi bir regresyon danışmanıdır. Uzmanlık alanındaki konulara yönelik olarak konferans ve seminerler vermiş; EFT, Reiki ve Ruhsal Şifa eğitimleri yapmıştır. Soy Ağacı Regresyonu (Atasal Yükleri Şifalandırma) ve Psişik Korunma başlıkları altında atölye çalışmaları yapmakta olup, 2009 yılından beri Marmaris’te yaşamaktadır.

Yayınlanmış Eseri: Psişik Korunma, (Enerji Alanınızı Koruma ve Dengeleme Teknikleri)

Web site: www.ruhsalsifa.org

Telefon:

+90 212 243 18 14

E-posta:
bottom of page