top of page
Mark Wentworth

Mark Wentworth

26 yıldır renklerin iyileştirici gücü ve kişisel dönüşüm üzerine araştırmalar yürütmekte ve çalışmaktadır. Renklerin arketipik şifa gücü ile
C. G. Jung’un kolektif hayali dünyalarını birleştiren, eşsiz bir yaşam geliştirici yöntem olan Renk Arayışı’nı kullanan ve Renk Psiko-Dinamiği eğitimleri verenYaşam İçin Renkler okulunun kurucusu ve başkanıdır. Mark, 90’ların sonlarında, renklere ilk defa hem ses hem de öykü ve hareket kazandırma yoluyla kendilerini ifade etmelerini sağlayan ve renkleri dışavurumcu sanatlarla ve psiko-drama teknikleriyle kaynaştıran atölye çalışmaları düzenlemeye başlamıştır. Bunun yanı sıra Filipe De Moura ile birlikte, drama ve öykü anlatıcılığına dair kadim bilgilerin ve J. L. Moreno’nun çığır açıcı çalışmasının birlikte kullanıldığı hareket eksenli bir spontane sunum yöntemi olan Dinamik Tiyatro’nun da kurucusudur. Mark, Dünya Dinamik Tiyatro Birliği’nin (DTWA) ve pozitif yaşam için yaratıcı çözümler ve umut kazandırmak amacıyla Renk, Dinamik Tiyatro ve diğer dışavurumcu sanatları birleştiren, kâr amacı gütmeyen Dinamik Kalp Projesi’nin de kurucularından biridir.

Telefon:

+90 212 243 18 14

E-posta:
bottom of page