top of page

Temel Ruhsallık Dersleri

Dört Aylık Ders Programı

Ocak 2023 (4 ders)

 

8 Ocak           Maddenin Temel Yapısı, Manyetik Alan                       (Bilgehan Meral)

15 Ocak          Ruh, Varlık ve Beden İlişkisi                                           (Tülin Etyemez Schimberg)

22 Ocak         Düalite ve Değer Farklanması                                         (Ümit Özdemir)

29 Ocak         Psişik Korunma ve Şifa                                                     (Fadime Çelik)

Şubat 2023 (4 ders)

 

5 Şubat           Enerji ve Tesirler, Tesir Mekanizmaları                       (Bülent Kantar)        

12 Şubat         Kâinat Üstü Prensipler, İcaplar                                      (Alparslan Salt)

19 Şubat         Karma, Kader, Yaşam Planı, Olaylar                             (Tümerhan Meral)

26 Şubat         Bilinç, Değiştirilmiş Bilinç Halleri, Kolektif Bilinç, Psişe     (M. Reşat Güner)

 

Mart 2023 (4 ders)

 

5 Mart             Vicdan ve Nefsaniyet                                                         (Zümrüt Erkin)

12 Mart           Şuur, Şuurdışı, Şuurötesi (Şuurlatı/Şuurüstü)            (Alparslan Cebbaroğlu)

19 Mart           Parapsikoloji ve DDA                                                       (Gültekin Çilekar)

26 Mart          Korku ve Kaygı Yönetimi; Duygular                               (Bilun Armağan)

 

 

Nisan 2023 (4 ders)

 

2 Nisan           Yaratıcı İmajinasyon, Dua ve Niyet                               (Defne Özyiğit)

9 Nisan           Ruhsal Tebliğler ve Medyumluk                                     (Dilek Yılmaz)

16 Nisan         Ölüm, Ötealem, Ölüm Sonrası Hayat                            (Oya Emir)

30 Nisan        Rüyalar ve Aktif Rüya Görme                                          (Gülbin Kınacıgil)

Uzmanlarımız bölümünden eğitimciler hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

bottom of page