top of page
Bu eğitime katılım sağlanamamaktadır.

Gurdjieff Beelzebub'un Toru. İLK DERS

Fadime Çelik ile ONLINE Okumalar İLK DERS ÜCRETİ - SADECE 1 ARALIK DERSİ İÇİN

  • Sona erdi
  • ₺150 Türk lirası
  • Zoom Online

Hizmet Açıklaması

Gurdjieff, “Hepsi ve Her şey” üçlemesinin ilk kitabı olan “Beelzebub’tan Torununa Masallar” kitabını, 1924-1931 yılları arasında yazmış, sonraki yıllarda ise büyük ölçüde revize etmiştir. Amacı; ‘Okuyucuların zihninde ve duygularında, dünyada olan her şeyle ilgili olarak asırlardır kök salmış olan inanç ve bakış açılarını acımasızca ve ödün vermeden yıkmak ’tır. Bu kitapta, daha önceki kitaplarında tam da ne demek istediğini yeterince anlayamadığımız ya da bilerek açıklamadığı pek çok ilke ve bilginin oldukça geniş ve insanı sarsan, bazı önyargı ve öğrenmelerini aklın süzgecinden geçirmek zorunda bırakan bilgiler vardır. Bu kitap zihin haritamızı; yaratılış, kâinat, kozmik kanunlar, gezegenimizin tarihçesi, organik hayatın misyonu, varlıksal gelişim, kendini mükemmelleştirmenin önemi ve yolları gibi pek çok konuda çok daha berrak hale getirmiştir. İnsanoğlunun asırlardır yaşayageldiği dramatik acılarının hangi kaçınılmaz sebeplerin sonucu olduğunu anlamama vesile olmuştur. ‘Kendini Bilme, Kendini Tanıma’ adı altında duyduğumuz çalışmanın, türümüzde niçin “şuurlu istek ve maksatlı ıstırapla” olabileceğini vurgulamıştır. Güneş sistemleri ve gezegenlerin var oluşunun kozmik nedenleri? Madde ve enerji dönüşümlerini tesis eden ilksel kanunlar nelerdir? ‘Karşılıklı besleme’ kanunu ne demektir? Gezegenimiz üzerindeki organik hayatın yaratılış gayesi nedir? Gezegenimizdeki ilk insanlar ile günümüz insanları arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Hangi etkenler yüzünden giderek farklılıklar artmış, pek çok ilksel yeti ve duyu niçin körelmiştir? İnsan türünün bu gezegende var olduğu günden beri fiziksel ve psişik seviyede ne türden değişimler kaçınılmaz olmuştur? İnsan psişesinin ikili doğasının (bilinç ve bilinçaltı) insanın gelişimine olan engelleyici rolleri nelerdir? Atlantis dönemi varlıklarının özellikleri nelerdir? Atlantis kıtasının batışı ve sonrasında yaşanılan Gezegensel değişimler nelerdir? En eski Afrika ve Asya kıtası insanlarıyla Atlantis insanları arasındaki bağlantılar nelerdir? Kadim Mısır uygarlığı ile kadim Astroloji biliminin tarihçesi nedir ve nelere hizmet etmişlerdir? Kutsal kitaplar hangi ihtiyacı karşılamak için insanlığa verilmiş ve tarih boyunca nasıl bir süreç yaşanmıştır? Güneşten, Gezegenlerden ve Ay gibi diğer kozmik yoğunluklardan gelen tesirlerin Gezegenimiz ve üzerindeki organik hayata olan etkileri nelerdir? Ne gibi rolleri vardır? Gezegenimizin de diğerlerine olan katkısı veya etkileri nelerdir?


İptal ve İade Koşulları

Cayma Hakkı Web sitemiz üzerinden elektronik ortamda hizmet satın aldığınız takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini onaylamış sayılırsınız. Cayma süresi, sözleşmenin onaylandığı andan itibaren başlar ve 14 gündür. Bu süre zarfında hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkınız vardır. Cayma beyanının tarafımıza ulaştırıldığını ispat yükümlüğü ise tarafınıza aittir. Bu süre geçtikten sonra yapılacak sözleşmenin feshi talepleri, sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. Tarafınıza sağlanacak olan hizmet “Eğitim Hizmeti” olduğu için onaylayacağınız sözleşme, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” alt başlıklı 15. maddesinde düzenlenen, “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin” sözleşmelerdendir ve cayma hakkının istisnası kapsamındadır. Bu nedenle 14 günlük cayma süresi içerisinde hizmetin verilmeye başlanması halinde, cayma hakkınızı en geç hizmetin başladığı günden bir gün önce bildirmiş olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşmenin feshine dair talepleriniz, sözleşmede yazılı olan fesih hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. İptal İade Süreci İade ve iptal taleplerinizi +90 (212) 243 18 14 numaralı İletişim Numaramıza veya bilyay@bilyay.org.tr adresine iletebilirsiniz. Talepleriniz, Cayma Hakkı’nda belirtilen koşullar doğrultusunda değerlendirilecektir. İade ve iptal taleplerinizi, mesafeli satış sözleşmesini onaylamanızdan itibaren 14 gün içerisinde iletmeniz gerekir. Eğer mesafeli satış sözleşmesini onaylamanızdan itibaren 14 gün içerisinde hizmet almaya başladıysanız, iade ve iptal talebinizi hizmet başlangıcından en az 1 gün önce iletmiş olmanız gerekir. Cayma Hakkı’nda belirtilen koşullara uymayan taleplerde iade ve iptal yapılmaz. Cayma Hakkı’nda belirtilen koşullara uyan talepleriniz ilgili birimimizce değerlendirilerek ve değerlendirme sonucu, kayıt sırasında paylaştığınız e-mail adresinize gönderilecektir. İletişim Kanalları Web sitemizden satın aldığınız hizmetle ilgili iade ve iptal bildirimlerinizi; +90 (212) 243 18 14 numaralı Bilyay İletişim Numaramızı arayarak veya bilyay@bilyay.org.tr adresine e-mail göndererek iletebilirsiniz.


bottom of page